vrijdag, 21. juni 2013 - 12:41 Update: 03-07-2014 0:56

Filmen patiënten kost VUmc en Eyeworks 50.000 euro

Foto van ziekenhuisingang | EHF
Foto: EHF
Foto van ziekenhuisingang | EHF
Foto: EHF
Amsterdam

Het medisch centrum VUmc en productiebedrijf Eyeworks hebben een transactie geaccepteerd van resp. 30.000 en 20.000 euro. Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam is van oordeel dat VUmc zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijke schending van het medisch beroepsgeheim.

Daarnaast hebben het medisch centrum en de producent beelden en gesprekken opgenomen zonder dat dit vooraf voldoende kenbaar is gemaakt. Om die reden is het OM van mening dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het heimelijk meeluisteren of opnemen van gesprekken in publieke ruimten.

Het OM heeft acht aangiftes onderzocht mbt het realityprogramma '24 uur tussen leven en dood' dat inmiddels is gestopt. In het kader van het programma werden zorgverleners op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het VUmc gevolgd door camera's van het productiebedrijf Eyeworks. Patiënten op de SEH werden ook gefilmd, maar sommigen waren hiervan niet vooraf op de hoogte. De zeven patiënten die aangifte hebben gedaan, gaven geen toestemming voor de opnamen. Dat betekent dat het medisch centrum en de producent hebben meegeluisterd en opnamen van gesprekken hebben gemaakt in ruimten in het ziekenhuis, zonder dat dit tevoren voldoende duidelijk is gemaakt. 

Het OM ziet de transactie als een passende afdoening omdat beide organisaties onder meer volledige medewerking hebben verleend aan het strafrechtelijk onderzoek en veel media-aandacht te verduren hebben gekregen. Daarnaast heeft het VUmc een intern onderzoek ingesteld, de resultaten ervan gepubliceerd en verbeterpunten geformuleerd om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

Provincie: