donderdag, 27. juni 2013 - 10:53 Update: 03-07-2014 0:55

Financieel-economische koers van de PvdA is failliet

foto van PvdA | fbf
Foto: fbf
Amsterdam

De crisisbestrijding waar de PvdA voor pleit slaat nergens op en is failliet", aldus voorzitter Toon Geenen.

Jonge Socialisten in de PvdA zijn het niet eens met de manier waarop hun PvdA-leiders de crisis wil bestrijden. De investeringsmaatregelen die Samsom woensdag voorstelde zijn volgens de jonge socialisten een lachertje. Om de economie en de werkgelegenheid aan te jagen moet alles uit de kast worden gehaald, zo stelde Samsom. ''Een belachelijke oproep op het moment dat nog eens zes miljard aan bezuinigingen als een zwaard van Damocles boven ieders hoofd hangt''.
''Bovendien is het pakket waar Samsom aan denkt een druppel op de gloeiende plaat van meer dan vijftig miljard aan bezuinigingen, waar de PvdA zelf voor kiest. De crisisbestrijding waar de PvdA voor pleit slaat nergens op en is failliet", aldus voorzitter Toon Geenen. Ook de inbreng van de PvdA in het Kamerdebat over de begroting van 2014 was onder de maat. Onduidelijk en hinkend op twee gedachten.

Op de knieën

De Jonge Socialisten komen vandaag met een alternatief plan voor de extra miljardenbezuinigingen. Zo vinden de Jonge Socialisten dat de PvdA ten eerste moet erkennen dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren averechts hebben gewerkt.
''De beste remedie tegen een begrotingstekort is groei en dat moet de PvdA weer gaan benadrukken. Het doel is om de VVD daarvan te overtuigen''.

Ten tweede moet er, om grote onzekerheid te voorkomen, duidelijkheid komen over de jaren na 2014. De Jonge Socialisten stellen voor om, ongeacht de economische groei en het begrotingstekort in 2015 en 2016, zo snel mogelijk voor al die jaren afspraken te maken.
Op die manier weet iedereen waar ze aan toe zijn en wordt er niet bij iedere raming of ieder bezoek van Rehn paniekvoetbal gespeeld.

Ten derde wil de JS dat de PvdA nog beter gaat samenwerken met andere sociaaldemocraten in Europa. Veel afspraken die er nu op Europees niveau zijn, zoals de 3%-regel, zijn kortzichtig en rechts. Je aan een gemaakte afspraak houden is een goede zaak, maar tegelijkertijd verzuimen een oliedomme afspraak proberen te veranderen is eeuwig zonde. De PvdA zou hier veel offensiever te werk moeten gaan en een brug slaan tussen de Franse PS en de Duitse SPD.

De komende dagen gaan de Jonge Socialisten met veel passie in debat met de partijtop over onze alternatieven voor de failliete koers van de PvdA. Voor ons is dit een opmaat naar de ledenraad van 21 september. "De huidige financieel-economische inzet van de PvdA maakt Nederland asocialer en slapper in plaats van sterker en socialer, en dat moet echt anders", meent voorzitter Toon Geenen.