woensdag, 5. juni 2013 - 9:31 Update: 03-07-2014 0:57

FNV: bijstandsbeleid gemeenten creëert werkloosheid

Foto van vlag FNV | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Door de manier waarop de Nederlandse gemeenten hun bijstandsbeleid uitvoeren, neemt het aantal werklozen toe. Werk dat eerst werd gedaan door betaalde krachten, wordt nu veelal overgenomen door bijstandsgerechtigden.

Dit blijkt uit een onderzoek van de FNV. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de manier waarop Nederlandse gemeenten hun bijstandsbeleid uitvoeren, niet overeenkomt met de wettelijke voorschriften. De FNV heeft dit onderwerp al eerder onder de aandacht van Staatssecretaris Klijnsma gebracht, maar dit heeft niet tot  ingrijpen geleid. Middels een brief aan de Tweede Kamer luidt de FNV vandaag de noodklok: ‘Kamer doe iets! Het huidige bijstandsbeleid zorgt voor meer werklozen. Alleen door duidelijke kaders te stellen aan werken met behoud van uitkering kunnen uitwassen worden voorkomen.’

De FNV vraagt daarnaast aan de kamer om de inspectie SZW de opdracht te geven onderzoek te doen naar de uitvoeringspraktijk van het bijstandsbeleid door gemeenten. Volgens Leo Hartveld, dagelijks bestuurder FNV, heeft de huidige manier waarop het beleid wordt uitgevoerd een averechts effect: “Werken met behoud van uitkering zorgt ervoor dat er nog meer banen verdwijnen en dat het aantal werklozen nog verder toeneemt. Bovendien helpen de trajecten bijstandsgerechtigden niet om sneller een baan te vinden; ze sluiten niet aan op de vooropleiding of werkervaring, er wordt geen maatwerk geboden, de trajecten zijn helemaal niet gericht op uitstroom en de begeleiding is ver beneden de maat.”

Categorie:
Tag(s):