woensdag, 27. november 2013 - 8:56 Update: 03-07-2014 0:48

FNV: strijd tegen schijnconstructies door leden succesvol

Foto logo van FNV | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Vandaag licht minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer in over de aanpak van ‘flex’ schijnconstructies. De FNV strijd met haar leden al jaren tegen schijnconstructies. De FNV is blij te zien dat de minister veel van hun adviezen heeft overgenomen. Gelijk loon, bij gelijk werk en echte banen ongeacht uit welk land je komt zijn daarbij uitgangspunt.

De FNV strijd met haar leden al jaren tegen schijnconstructies. De FNV is blij te zien dat de minister veel van hun adviezen heeft overgenomen. Gelijk loon, bij gelijk werk en echte banen ongeacht uit welk land je komt zijn daarbij uitgangspunt.

Ellen Dekkers, voorzitter FNV Bondgenoten: "Dankzij krachtige vrouwen en mannen in de bloemensector, op bouwplaatsen in de Eemshaven en de A2, in de zorg en de transport is er nu een samenhangende aanpak om schijnconstructies uit te bannen. Dit is een grote doorbraak. Zij stonden op om actie te voeren tegen uitsluiting, onderbetaling en uitbuiting. Samen brachten we de problemen van de werkvloer naar de bureaus van het ministerie in Den Haag met ideeën om ze op te lossen. Die zijn nu overgenomen.

"Samen met twee ontslagen werkneemsters van bloembinderij Sierafor die lid zijn van de FNV overhandigde de vakbond op 11 december vorig jaar een brandbrief om de wantoestanden door ‘flex’ schijnconstructies op hun werk bij de wortel aan te pakken. Samen met een bos bloemen, waarbij iedere bloem symbool stond voor de 37 ontslagen Sierafor werknemers. In maart 2013 stuurde de FNV een pakket aan maatregelen naar de minister die nu overgenomen zijn.

Fanny Spros, voorheen bloembindster van Sierafor: “Voor mijn baan komt het helaas te laat, maar ik ben blij dat ik een steen heb kunnen bijdragen om te voorkomen dat je na jaren zomaar aan de kant kan worden gezet voor flexkrachten die onderbetaald worden.”

Gerrit Hilberink, chauffeur transportbedrijf ABTexel: “Met de maatregelen van minister Asscher heeft de politiek nu gehoor gegeven aan onze signalen over de misstanden in de transportsector. Het lijkt erop dat er nu instrumenten zijn om de misstanden ook echt aan te pakken en ‘social dumping’ van arbeidsplaatsen uit te bannen.”

Zo kan de opdrachtgever straks aansprakelijk gesteld worden als een onderaannemer of uitzendbureau niet juist betaald. In de hele keten worden werkgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van cao-loon en bij geen cao, het minimumloon. Het misbruiken van zogenaamde ‘onkostenvergoedingen’ voor huisvesting, reiskosten of voeding, om het betalen van het wettelijk minimumloon te ontduiken, wordt flink aangepakt. De inspectie SZW krijgt de mogelijkheid om boetes uit te delen en om een nabetalingsverplichting op te leggen. De inspectiecapaciteit wordt verder uitgebreid en de samenwerking met sociale partners verbeterd. Voor een betere handhaving en naleving van de cao’s, is de Stichting van de Arbeid om advies gevraagd. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, bijvoorbeeld in de bouw, wordt de toegang tot de rechter makkelijker. Op sommige onderdelen komen er nadere wetswijzigingen.

Volgens de vakbond is er nog wel een lange weg te gaan. Dekkers: "We gaan er bovenop zitten. Als ik een werkgever was die met flexconstructies werkt, zou ik maar snel aan de slag gaan om te zorgen voor goede en fatsoenlijk betaalde banen. Want daar staan we voor: koopkracht en echte banen. Dus vroeger of later komen we langs, met of zonder arbeidsinspectie en dan zijn de gevolgen niet mals met boetes en nabetalingen."

De vakbond besteedt met leden veel aandacht aan naleving van cao’s en gaat daar nog meer geld in steken. Dat geldt afspraken met bonafide werkgevers, maar ook om zaken boven tafel te halen in het schemergebied van de arbeidsmarkt, waar regelrechte uitbuiting van mensen aan de orde is. De vakbond brengt waar nodig zaken voor de rechter en boekt daar de laatste paar jaar ook regelmatig succes op.

De afgelopen maanden zijn door acties van FNV- leden al in verschillende cao's succes behaald om meer echte banen te krijgen. Onder andere bij DSV, NS, Rijkswaterstaat, AgentschapNL en na maanden van acties in de Achterhoek, is er eindelijk een oplossing voor de thuiszorgmedewerkers van Sensire. De vaste zorgmedewerkers worden, met behoud van al hun rechten, overgenomen door de nieuwe zorgaanbieders TSN en Zorgkompas. Tevens is een afspraak gemaakt dat de Achterhoekse gemeenten niet verder inzetten op een alfaconstructie. Hiermee is een eind gekomen aan de steeds verdergaande 'race to the bottom' met schijnconstructies in de Achterhoek.

De FNV vindt dat kabinet en werkgevers moeten investeren in mensen en economie. Zo krijgen mensen weer vertrouwen. Miljardenbezuinigingen staan daar haaks op. Ook hebben mensen echte banen nodig: met genoeg zekerheid, waardering en stabiel inkomen.  De FNV trapt 30 november  in Utrecht een campagne af voor meer koopkracht en echte banen.

 

Provincie: