dinsdag, 7. mei 2013 - 9:16 Update: 03-07-2014 0:58

Forse daling van het aantal straatroven in Den Haag

foto van politie straatroven | fbf
Foto: fbf archief
Den Haag

Het straatroventeam van de Haagse centrumwijkbureaus De Heemstraat, Hoefkade, Jan Hendrikstraat, Karnebeek en Overbosch dat in het najaar van 2012 van start ging, heeft goede resultaten geboekt. Het team behandelde tot op heden ruim 140 zaken en wist een kleine 50 verdachten op te sporen.

Het team bestaande uit tien personen gingen in het najaar van 2012 aan de slag gaan met het onderwerp straatroven. Een van de doelstelling van het team is het verder naar beneden brengen van het aantal straatroven door de pakkans te vergroten. Hoewel het aantal straatroven in 2012 sterk daalde blijft de hotspotaanpak onverminderd van kracht. Met de inzet van extra capaciteit op dit type delict wilde de politie in Den Haag de slagkracht vergroten en meer verdachten op te sporen. Uit analyse is onder andere gebleken dat straatrovers uit het een specifiek bureaugebied hun gestolen waar proberen af te zetten in het verzorgingsgebied van een aangrenzend (bureau) gebied. Daarom namen meerdere collega’s van de verschillende wijkbureaus deel aan het team dat ook de komende maanden blijft door rechercheren.

Resultaten

Het team behandelde tot op heden ruim 140 zaken en hield een kleine 50 verdachten aan. In slechts acht gevallen werd een gestolen GSM teruggevonden. In het merendeel van de onderzochte zaken bleek de buit te zijn doorverkocht en niet meer herleidbaar. Ruim 30 zaken werden daadwerkelijk opgelost. Een aantal is nog in behandeling. Circa de helft van de aangehouden en of verhoorde verdachten is jonger dan 18 jaar.

Forse daling van het aantal straatroven

Vorig jaar daalde het aantal straatroven spectaculair met ruim 20 %. In 2012 deden in het centrum van Den Haag 331 personen aangifte van een straatroof. In het jaar daarvoor was dat nog 434 keer het geval. Dit jaar deden tot op heden in het centrum van Den Haag 81 personen aangifte. In de vergelijkbare periode in 2012 waren dat er nog 130. Hieruit blijkt dat de daling van het aantal straatroven ook in 2013 verder blijf dalen (38%). Voor heel Den Haag is de daling momenteel bijna 30%, een daling van 245 naar 176 stuks.

Provincie:
Blik op 112: