dinsdag, 26. februari 2013 - 13:41 Update: 03-07-2014 1:02

Fusieplannen uitvaartondernemingen Monuta en Yarden

Fusieplannen uitvaartondernemingen Monuta en Yarden

Utrecht - Dinsdag is bekend gemaakt dat twee grote Nederlandse uitvaartondernemingen, Monuta en Yarden, `hun krachten willen bundelen'. Deze fusie moet leiden tot de op 1 na grootste uitvaartonderneming van Nederland.

Begin maart zal CNV Dienstenbond worden geïnformeerd over de plannen om tot een fusie te komen. De vakbond heeft geen directe rol in de keuze van de organisaties om te fuseren, daar hebben de Ondernemingsraden van beide organisaties in het kader van hun adviesrecht iets over te zeggen. 'Het is nog erg vroeg om nu al allerlei veronderstellingen te doen over de gevolgen van deze fusie. We laten ons daarom niet verleiden om u nu al scenario's voor te houden over personele gevolgen. We weten immers nog niet waar de plannen precies uit bestaan. Op korte termijn spreken we beide directies en rekenen we op verduidelijking van de plannen voor organisaties en personeel', aldus het CNV
Provincie: