donderdag, 7. februari 2013 - 9:32 Update: 03-07-2014 1:02

Gaat verbod consumentenvuurwerk door?

Gaat verbod consumentenvuurwerk door?

De Partij voor de Dieren heeft minister Opstelten en staatssecretaris Mansveld gevraagd alsnog een verbod voor te bereiden op consumentenvuurwerk.

Eerder werd het verzoek afgewezen vanwege een vermeend gebrek aan draagvlak. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat niet alleen een groot deel van de bevolking, maar ook een ruime meerderheid van lokale bestuurders en politici voorstander is van een vuurwerkverbod. Onderzoeksbureau DirectResearch bracht vorige week naar buiten dat een ruime meerderheid van gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters het idee van een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling steunt. Vooral lokale politici van GroenLinks, PvdA en D66 zien graag dat met Oud en Nieuw geen consumentenvuurwerk meer wordt afgestoken. De resultaten zijn opmerkelijk, omdat het er lang de schijn van had dat de Partij voor de Dieren de enige partij was die de regering wees op de grote risico’s van het afsteken van vuurwerk door mensen op straat. Onlangs hebben de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, SGP en 50Plus zich aangesloten bij haar pleidooi. Zij steunden de door Esther Ouwehand ingediende motie die aanstuurt op een verbod op consumentenvuurwerk. De motie kon niet rekenen op bijval van PvdA of D66, terwijl nu blijkt dat de lokale bestuurders van deze partijen wel degelijk voorstander is van een vuurwerkverbod. Onderzoek van No Ties (in opdracht van lokale GL fracties) liet eerder al zien dat 73% van de achterban van de SP, 68% van de PvdA, 65% van D66, 60% van de PVV en 57% van VVD voor een verbod op consumentenvuurwerk is. Esther Ouwehand: “Het is goed nieuws dat er bij de lokale politiek zoveel draagvlak is voor een vuurwerkverbod. Juist wethouders, burgemeesters en raadsleden worden indringend geconfronteerd met de gevolgen van consumentenvuurwerk voor de burger. Zolang landelijke volksvertegenwoordigers zich doof en blind houden voor bezwaren van hun lokale partijgenoten, ligt er een gapend gat tussen de Haagse werkelijkheid en de praktijk in stad en dorp. Het wordt tijd dat ook Den Haag wakker wordt en kiest voor een omvorming van de vuurwerktraditie naar professionele vuurwerkshows. Zo kan iedereen genieten van mooi vuurwerk, zonder grote schade aan mens, dier en milieu.”
Provincie: