vrijdag, 25. januari 2013 - 10:03 Update: 03-07-2014 1:04

Gebruik leidingwater per persoon daalt verder

Gebruik leidingwater per persoon daalt verder

Ondanks de groei van de bevolking en de economie stijgt het gebruik van leidingwater niet meer. Door efficiencymaatregelen daalde het gebruik van leidingwater per persoon sinds 1990 met gemiddeld 0,7 procent per jaar. Het bedrijfsleven verbeterde de efficiency van het leidingwatergebruik in dezelfde periode met gemiddeld ruim 3 procent per jaar.

Het huishoudelijke watergebruik per persoon per dag nam eerst toe, van 109 liter in 1970 tot een maximum van 149 liter in 1990, en daalde daarna tot 129 liter in 2011. Deze daling kwam door besparingsmaatregelen zoals waterbesparing bij toiletspoeling en zuiniger wasmachines en vaatwassers. In 2011 gebruikten huishoudens 72 procent van het leidingwater in Nederland. Tweederde van het water wordt gebruikt voor douche en toiletspoeling.
Categorie: