dinsdag, 22. oktober 2013 - 14:17 Update: 03-07-2014 0:50

Geen straf hulp zelfdoding uit liefde voor zijn moeder

Foto van rechter in toga | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van rechter in toga | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Zutphen

De rechtbank in Gelderland heeft een man schuldig bevonden aan het daadwerkelijk helpen bij de levensbeëindiging van zijn 99-jarige moeder. Aangezien zijn handelen is ingegeven uit liefde voor zijn moeder en zijn wens haar te helpen, krijgt hij geen straf.

De rechtbank acht het verwijtbaar dat Heringa er bij de levensbeëindiging van zijn moeder weloverwogen voor heeft gekozen de regels naast zich neer te leggen. Hij onderzocht de kans van slagen van alternatieven onvoldoende. In de eerste plaats had de eigen huisarts geen definitief “nee” gezegd. Als zij “nee” had gezegd, had Heringa een andere arts kunnen raadplegen. Dat wordt hem verweten. Hulp bij zelfdoding is, als niet aan alle zorgvuldigheidsregels zoals neergelegd in de euthanasiewet is voldaan, strafbaar. Heringa heeft niet aan die regels voldaan. Maar omdat de rechtbank er van overtuigd is dat Heringa handelde uit liefde voor zijn moeder, krijgt hij geen straf. De rechtbank weegt hierbij mee dat Heringa veel waarde hechtte aan het vertrouwen dat zijn moeder in hem stelde.

Provincie:
Tag(s):