maandag, 15. april 2013 - 11:40 Update: 03-07-2014 0:59

Geen vervolging vriend Tristan van der V.

Foto van rechtbank | Archief FBF.nl
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heeft de strafzaak tegen een vriend van Tristan van der V. geseponeerd. Dat betekent dat de man niet zal worden vervolgd.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heeft de strafzaak tegen een vriend van Tristan van der V. geseponeerd. Dat betekent dat de man niet zal worden vervolgd.

De man werd er van verdacht dat hij op de hoogte was van het voornemen van Van der V. om zichzelf en anderen om het leven te brengen, zonder dit te melden aan politie of justitie. Van der V. zou over zijn voornemen uitlatingen hebben gedaan tegenover de man. Het niet melden van een voornemen tot het plegen van bepaalde zware misdrijven is strafbaar gesteld in artikel 136 Wetboek van Strafrecht (Sr). Volgens het OM had de man de beoordeling of de uitlatingen wel of niet serieus waren aan politie en justitie over moeten laten.

Toch acht het OM vervolging niet opportuun.

In deze zaak is onderzoek gedaan door een psycholoog en een psychiater. Zij concludeerden dat het niet redelijk is om te veronderstellen dat de man - vanuit gedragskundig oogpunt - de uitlatingen van Van der V. serieus had moeten nemen.

Ten tweede is van belang dat de man twee maanden voorafgaand aan de schietpartij in De Ridderhof geen contact meer heeft gehad met Van der V. Volgens psycholoog en psychiater zou Van der V. juist in deze periode een verandering hebben doorgemaakt die ertoe heeft geleid dat hij de beslissing nam zijn plannen ten uitvoer te brengen.

Verder heeft het OM gekeken naar de persoon van de verdachte. Psycholoog en psychiater hebben geconstateerd dat bij de man sprake is van een gebrekkige ontwikkeling en een persoonlijkheidsstoornis. De Reclassering adviseert ook om geen straf op te leggen. Op basis van al deze informatie heeft het OM besloten de zaak te seponeren.

 
Provincie: