woensdag, 8. mei 2013 - 16:55 Update: 03-07-2014 0:58

Geen wachtgeld voor ambtenaren gemeente en provincie

Foto van gemeenteraad vergadering | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Gemeenteleden en statenleden die na 1 juli aftreden krijgen geen wachtgeld meer.

'Gemeenten en provincies mogen na 1 juli geen regeling meer hebben voor een ('wachtgeld')uitkering aan aftredende gemeenteraadleden en statenleden', meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag.

Na de komende gemeenteraadsverkiezingen (2014) en provinciale verkiezingen (2015) verdwijnen de bestaande regelingen. Alleen zittende raads- en statenleden kunnen nog een uitkering krijgen als zij na de komende verkiezingen niet terugkeren.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het lidmaatschap van de gemeenteraad of van provinciale staten is een nevenfunctie die in principe naast een hoofdberoep wordt uitgeoefend; voor hun inkomen zijn raads- en statenleden er dus niet van afhankelijk.

Overigens kennen lang niet alle gemeenten en provincies een uitkeringsregeling voor aftredende raads- en statenleden. De meeste gemeenten en provincies hebben dergelijke regelingen niet of niet meer.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het voorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het gaat hierbij niet om een wet maar om een besluit over de rechtspositie van raads- en statenleden. De Tweede Kamer heeft hier geen rol. De tekst van het besluit en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij publicatie in de Staatscourant.