zaterdag, 2. februari 2013 - 9:29

Gemeente Hardenberg moet fors bezuinigen

Hardenberg

De Overijsselse gemeente Hardenberg moet de komende jaren fors bezuinigen als gevolg van de Rijksbezuinigingen. Dit heeft de gemeente Hardenberg bekendgemaakt.

Daarnaast krijgt de gemeente straks extra taken vanuit het Rijk overgeheveld die gepaard gaan met forse kortingen.

Burgemeester Snijders:keuzes maken
'De gemeente Hardenberg wil ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente zijn en ruimte houden voor investeringen. Daarom zijn de komende bezuinigingen helaas noodzakelijk. Dit betekent dat we echt keuzes moeten maken. Soms ook pijnlijke keuzes', aldus burgemeester Snijders.

De gemeente Hardenberg staat voor een zware financiele opgave. Het college gaat uit van een totale bezuinigingsopgave van 10 miljoen euro structureel vanaf 2016. Deze opgave wordt gefaseerd ingevoerd over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 om een sluitende meerjarenbegroting te houden.

De bezuinigingen zijn fors en zullen ook voelbaar zijn in de gemeente. De komende bezuinigingen zijn dus noodzakelijk en er moeten keuzes gemaakt worden. Het college wil de kwetsbare groepen zoveel mogelijk ontzien en gaat uit van het principe 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten'.

Financieel gezond
Het college van B&W wil dat Hardenberg een financieel gezonde gemeente is en blijft, waarbij ook ruimte is voor investeringen en nieuwe initiatieven.

De bezuinigingstaakstelling is uiteengezet in de drie lijnen: verminderen van de ambities, verhoging van de inkomsten en besparen op de bedrijfsvoering. "De bezuinigingen hebben ook gevolgen voor de Bestuursdienst Ommen - Hardenberg, de ambtelijke organisatie van beide gemeenten. Omdat de Bestuursdienst een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeenten Hardenberg en Ommen, zijn wij met elkaar in gesprek om dit af te stemmen", vertelt burgemeester Snijders.

Samen keuzes maken
"Bezuinigen betekent echt keuzes maken. Weloverwogen en met elkaar. Het college wil de samenleving bij het bezuinigingsproces en de keuzes die gemaakt moeten worden meenemen. Vervolgens werkt het college de bezuinigingsplannen definitief uit en legt deze voor aan de gemeenteraad", licht burgemeester Snijders toe.

Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage in juli 2013 wordt het totale bezuinigingsplan aan de Hardenbergse gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):