donderdag, 4. juli 2013 - 19:35 Update: 03-07-2014 0:55

Gemeente sluit coffeeshop Slow Motion

foto van wiet | fbf
Foto: fbf
Maastricht

De gemeente Limburg sluit coffeeshop Slow Motion op bestuursrechtelijke gronden, omdat geconstateerd is dat het criterium er overtreden is. De coffeeshop is met ingang van 3 juli 2013 voor de duur van drie maanden gesloten.

De politie onderzocht coffeeshop Slow Motion op 17 en 23 mei 2013. Uit deze controle werd duidelijk dat er niet-ingezetenen tot deze coffeeshop waren toegelaten, dat deze personen softdrugs hadden gekocht in de coffeeshop en dat zij die softdrugs in het bezit hadden en/of aan het gebruiken waren. De aangehouden beheerder van de coffeeshop heeft tegenover de politie verklaard te weten dat hij is aangehouden voor overtreding van het ingezetenencriterium.

Op 7 juni heeft de burgemeester van Maastricht het voornemen aan de eigenaar kenbaar gemaakt om een last onder bestuursdwang op te leggen in de vorm van sluiting van de coffeeshop Slow Motion voor de duur van drie maanden. De eigenaar heeft tegen dit voornemen een zienswijze kenbaar gemaakt. Deze zienswijze leidde bij de burgemeester niet tot het afzien van het voornemen, omdat er duidelijk sprake is van een overtreding van de gedoogcriteria. Daarmee is in strijd met de Opiumwet gehandeld.

Tegen de sluiting van de coffeeshop kan de eigenaar binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Provincie:
Tag(s):