donderdag, 16. mei 2013 - 19:50 Update: 03-07-2014 0:58

Gemeenten kunnen toeristenbelasting lastig verantwoorden

foto van camping vakantie | fbf
Foto: fbf archief
foto van camping vakantie | fbf
Foto: fbf archief
Den Haag

Veel gemeenten hebben geen zicht op de inkomsten en uitgaven die voor toeristen worden gedaan.

De ANWB nam het afgelopen voorjaar tien gemeenten onder de loep. Slechts drie onderzochte gemeenten kunnen laten zien hoe en waaraan de toeristenbelasting wordt besteed. De andere zeven kunnen dat niet.

De ANWB vindt het volstrekt normaal dat gemeentebesturen verantwoording afleggen over de in totaal €162 miljoen die gemeenten jaarlijks innen bij toeristen.

De ANWB dringt er bij de gemeenten op aan om op korte termijn een heldere toelichting op de inning van de toeristenbelasting te publiceren. Zodat toeristen -die deze belasting moeten betalen - precies weten waar ze aan toe zijn.

Uit het onderzoek onder de tien gemeenten blijkt dat de kwaliteit van de informatievoorziening over de toeristenbelasting onder de maat is. Gemeenten als Terschelling, Maastricht en Schouwen-Duiveland vormen daarop een uitzondering. Deze gemeenten verstrekten een uitvoerige toelichting en informeren de burger ook over de belasting.

Een aantal gemeentebesturen besteden inkomsten uit toeristenbelasting ook aan niet-recreatieve doelen. ANWB-leden vinden het echter belangrijk dat de opbrengst van de toeristenbelastingen ten goede komt aan voorzieningen zoals toeristische bewegwijzering, informatievoorziening via de VVV en evenementen. Overigens lopen de inkomsten aan toeristenbelasting per gemeenten nogal uiteen; Amsterdam (€35 miljoen), Groningen ( €1miljoen), Noordwijk (1,7miljoen) en Maastricht (2,4 miljoen).

De ANWB heeft overigens in meerdere regio’s in Nederland gekeken hoe het zit met de inning van de toeristenbelasting.

Provincie: