woensdag, 27. maart 2013 - 16:12 Update: 03-07-2014 1:01

HagaZiekenhuis stopt tijdelijk met hartoperaties

HagaZiekenhuis stopt tijdelijk met hartoperaties

Den Haag - De Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis heeft de operaties op de afdeling Cardiochirurgie met ingang van woensdag tijdelijk stilgelegd. Dit meldt het HagaZiekenhuis woensdag.

‘Directe aanleiding was een melding door de leiding van het hartcentrum dat bij de opstart van een operatieprocedure van een patiënt met een hoog risicoprofiel niet volgens afspraak via het protocol is gehandeld. De Raad van Bestuur beschouwt dit als een onaanvaardbaar incident’, aldus het HagaZiekenhuis. Het stopzetten van het operatieprogramma is in nauw overleg afgestemd met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De patiënt is inmiddels met succes geopereerd in het UMC St. Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Uit dit ziekenhuis is ook het nieuwe interim-afdelingshoofd afkomstig, prof. dr. ir. Henry van Swieten, die met ingang van 1 april samen met de huidige interimhoofd, de interventiecardioloog dr. Sjef Ernst, het vertrouwen in de cardiochirurgie van het HagaZiekenhuis zal gaan herstellen. De Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis heeft voor de ervaren Van Swieten gekozen omdat hij heeft bewezen in staat te zijn leiding te geven aan de verbetering van teamwork van een afdeling Cardiochirurgie en daarmee aantoonbare onderscheidende resultaten heeft geboekt. Van Swieten en Ernst werkten eerder met succes gezamenlijk aan het herstel van het vertrouwen in de cardiochirurgie van het Radboud Ziekenhuis. Beiden zullen tot eind volgende week voorbereidingen treffen om met de gehele cardiochirurgische keten er voor te zorgen dat aan de fundamentele voorwaarden wordt voldaan om het vertrouwen in de cardiochirurgie van het HagaZiekenhuis te herstellen. Hierbij worden alle betrokkenen gesteund door de Raad van Bestuur. Met de keuze voor Van Swieten komt de Raad van Bestuur terug op de eerder aangekondigde samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voor wat betreft de leidinggevende rol op de afdeling Cardiochirurgie van het HagaZiekenhuis. Op dit moment is er binnen de organisatie van het HagaZiekenhuis onvoldoende draagvlak voor deze specifieke samenwerking. Beide organisaties continueren uiteraard wel de bestaande samenwerking op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en wetenschap. Reeds opgenomen cardiochirurgische patiënten worden tijdelijk doorverwezen naar andere cardiochirurgische centra. Het Hartcentrum van het ziekenhuis blijft wel open voor alle cardiologische behandelingen van patiënten.
Provincie: