dinsdag, 4. juni 2013 - 17:07 Update: 03-07-2014 0:57

Heffing op zonnepanelen uit China

Heffing op zonnepanelen uit China
Den Haag

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel) betreurt het besluit van de Europese Commissie om een voorlopige antidumping heffing in te stellen op zonnepanelen uit China.

Vorige week heeft Ploumen met Eurocommissaris voor handel De Gucht gesproken over dat Nederland tegen de heffing op zonnepanelen. Zij verwacht dat de maatregel zonnepanelen aanzienlijk duurder zal maken voor Nederlandse bedrijven en consumenten.

'De afgelopen jaren is de vraag naar zonnepanelen in ons land juist sterk gestegen, omdat de panelen door Chinese concurrentie steeds goedkoper werden', aldus Ploumen. 'Een groeiend aantal bedrijven en huishoudens zag de voordelen van duurzame zonne-energie. Dit heeft bovendien voor toenemende werkgelegenheid gezorgd in de installatiebranche.'

De komende 6 maanden zal de Europese Commissie het antidumping onderzoek voortzetten, om te komen tot een voorstel voor een definitieve heffing. Nederland zal zich, samen met gelijkgezinde landen, blijven verzetten tegen een dergelijke maatregel. Op 11 juli a.s. zal minister Ploumen met een aantal grote Nederlandse bedrijven uit de zonnesector om de tafel gaan zitten om te bespreken wat de beste strategie is.