dinsdag, 11. juni 2013 - 19:04 Update: 03-07-2014 0:56

Een heldere norm voor wegtunnels

Foto van oefening in Coentunnel in donker | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het is vanaf nu duidelijk aan welke veiligheidseisen Nederlandse tunnels moeten voldoen. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu dinsdag.

Dinsdag heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. 'De nieuwe uniforme en duidelijke standaard voor Rijkstunnels, die helder maakt hoe deze uitgerust moeten zijn, voorkomt vertragingen en kostenoverschrijdingen', aldus het ministerie.

Hoog veiligheidsniveau
De nieuwe tunnelwet geldt voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 meter. Met de vastlegging van de standaarduitrusting hoeven voor Rijkstunnels geen keuzes meer gemaakt te worden over voorzieningen als ventilatoren, camera’s en verlichting. Hiermee wordt het hoge veiligheidsniveau van Nederlandse tunnels gehandhaafd. Het streven is om de wet op 1 juli 2013 in te laten gaan.

Provincie:
Tag(s):