vrijdag, 8. februari 2013 - 13:45 Update: 03-07-2014 1:02

Heropening Rijksmonument Sluis 19 Zuid-Willemsvaart

Heropening Rijksmonument Sluis 19 Zuid-Willemsvaart

Sluis 19 in de Zuid-Willemsvaart wordt deze week in Maastricht weer in gebruik genomen.

'Na 11 jaar gebruik en het passeren van vele duizenden plezierboten heeft de historische sluis bij Fort Willemweg, Boschpoort in de afgelopen weken een grondige onderhoudsbeurt ondergaan', meldt de gemeente Maastricht vrijdag. De sluis is droog gezet en alle zaken onder de waterlijn zijn nagekeken. De sluisdeuren van het onderpand zijn eruit genomen en van nieuwe lagerpunten voorzien. Tenslotte is het vuil in de sluis verwijderd. Sluis 19 is een voorname schakel in de vaarroute Maastricht-Vlaanderen-’s Hertogenbosch en start in het Bassin in Maastricht. “Voor de waterrecreatie is Sluis 19 een onmisbare schakel”, zegt wethouder Gerdo van Grootheest van Ruimtelijke Ordening, Natuur, Sport en Monumenten”. Het is vanuit de Zuid-Willemsvaart letterlijk de toegangspoort naar Maastricht en de Bassinhaven. De sluis is een van de vele unieke monumenten in het gebied. [b]Sluis 19[/b] Sluis 19 is een van de weinig overgebleven sluizen in Nederland die naar Frans model is gebouwd. Ze is aangelegd in 1826, toen Maastricht ongeveer net zo Belgisch/Frans was als Nederlands nu. Het Rijksmonument maakt onderdeel uit van de historische vaarroute Maastricht-Vlaanderen-’s Hertogenbosch en werd in 2002 gerestaureerd, nadat de sluis 40 jaar gesloten was geweest. Het werk aan de sluis werd — net als in 2002 — uitgevoerd door Bureau Aangepaste Technologie uit Sittard. [b]Historie[/b] De Zuid-Willemsvaart verbond in eerste instantie de steden Maastricht en Den Bosch, maar het was vanaf het begin al de bedoeling dat het kanaal tot de stad Luik zou worden doorgetrokken. Als gevolg van de Belgische Omwenteling (1830-1839) werd het gedeelte tussen Luik en Maastricht pas in 1850 voltooid. Dit gaf een extra impuls voor nieuwe industriële activiteiten aan het Bassin. Onder de afrit van de Noorderbrug is een duiker uit de aanlegperiode behouden gebleven. De imposante sluitsteen toont een gekroonde “W” van koning Willem I en het jaartal 1826. Aan de westzijde bevindt zich nog de gietijzeren bedieningsinstallatie, waarmee de kolken open of dicht worden gedraaid. De sluisdeuren zijn in 1929 vernieuwd, waarbij ook de ophaalbrug werd vervangen. Op de oostelijke oever ligt een dubbele sluiswachterswoning en een kleinere brugwachterswoning, die beiden rond het midden van de negentiende eeuw zijn gebouwd.
Provincie: