vrijdag, 1. maart 2013 - 23:13 Update: 03-07-2014 1:02

'Herstel automotive sector nog ver weg'

'Herstel automotive sector nog ver weg'

Amsterdam - De automotive sector bevindt zich in een moeilijke situatie. In 2012 was reeds sprake van een terugval, maar kon de schade beperkt worden dankzij de zakelijke markt. In 2013 lijkt de sector echter in drijfzand terecht te komen.

In de belangrijke maand januari daalde de markt met een derde ten opzichte van januari 2012. Ingrijpen is vereist en dat wordt met name gezocht in kostenreductie. Om gezonder te kunnen opereren is echter ook dringend behoefte aan markt gedreven innovatie in automotive retail. [b]Schrap zetten[/b] Verschillende factoren wijzen in de richting van een forse daling in de verkoop van nieuwe personenauto’s. Het particuliere segment komt steeds verder onder druk te staan. Een verdere daling in koopkracht en een laag consumentenvertrouwen leiden tot uit- of afstel van grote aankopen. Ook in de zakelijke markt wordt bezuinigd door zowel bedrijven (kostenreductie) als berijders (downsizing). Bovendien kent de leasemarkt dit jaar naar verwachting een lage vervangingsvraag. ING Economisch Bureau raamt voor 2013 het aantal nieuw geregistreerde personenauto’s op 410.000 (-18% t.o.v. 2012). Herstel in 2014 en 2015 is mogelijk wanneer de vervangingsvraag weer aantrekt. [b]Ingreep in netwerk[/b] Ook in de markt voor gebruikte auto’s en in de werkplaats is sprake van een dalende trend. Het gemiddelde rendement van dealers dreigt in het rood te komen. Rationalisering van dealernetwerken komt hierdoor in een stroomversnelling. Zowel importeurs als dealers sturen aan op reductie van het aantal showrooms om kosten te verlagen en concurrentie binnen een merk te verminderen. [b]Markt gedreven innovatie noodzakelijk[/b] Om structureel gezonder te kunnen opereren, is meer nodig dan het stroomlijnen van verkoopnetwerken en kostenreductie. Er is nog te veel sprake van een sterk aanbod gedreven cultuur, waarbij het distributienetwerk vooral de fabrikant dient in plaats van de consument. De bewegingsvrijheid van dealers wordt ingeperkt door fabrikanten die met hun contractuele verplichtingen voor dealers nadrukkelijk blijven sturen op een strakke, geüniformeerde en op merkemotie gerichte uitstraling van het dealernetwerk. Een ‘nieuwe realiteit’ vraagt echter om andere business modellen. Marinus van der Meer, sectormanager automotive bij de ING: “Er is behoefte aan markt- en doelgroepgerichte business modellen die relevant zijn voor de consument en meer variatie en onderscheidend vermogen in het automotive retail landschap brengen. Nieuwe generaties particuliere en zakelijke consumenten stellen andere eisen aan (auto)mobiliteit, oriënteren zich online en beoordelen producten en diensten kritisch en rationeel op hun toegevoegde waarde.”
Categorie: