woensdag, 27. februari 2013 - 20:16 Update: 03-07-2014 1:02

Herstructurering sportaccommodaties in Delfzijl

Herstructurering sportaccommodaties in Delfzijl

Delfzijl - Het college van Delfzijl stemt in met het ambtelijk advies voor de herstructurering sportaccommodaties en vraagt de raad dit vast te stellen. Het advies is op enkele punten aangepast nadat het op 24 januari in de raad is besproken.

Zo zijn enkele vragen beantwoord en de financiële onderbouwing is aangepast. Uitgangspunt in het advies is het creëren van sportvoorzieningen op maat om te komen tot een structurele bezuiniging van € 400.000 in 2015. De raad behandelt het voorstel op 28 maart 2013. [b]Balans in taakstelling[/b] De financiële taakstelling binnen de sportbegroting is in het advies niet meer alleen gericht op de buitensportvoorzieningen. Er is een balans gevonden in de financiële taakstelling voor de verschillende onderdelen: binnensportvoorzieningen, voorzieningen groot onderhoud, sportbeoefening- en bevordering, verhoging tarieven en buitensportvoorzieningen. [b]Concentratie en samenwerking[/b] Het voorkeursscenario in het stedelijk gebied gaat uit van het scenario van drie naar twee naar één, waarbij sportpark Centrum uiteindelijk open blijft. Op korte termijn wordt sportpark Uitwierde gesloten en sportpark Tuikwerd blijft open zolang nodig. Voor de dorpen is privatisering het belangrijkste kader. Daar waar verenigingen onder de norm vallen is privatisering (geheel of gedeeltelijke overname door verenigingen) een mogelijkheid om de voorziening in stand te houden. In alle gevallen speelt toekomstige samenwerking dan wel fusie van verenigingen een belangrijke rol.
Provincie: