maandag, 17. juni 2013 - 11:36 Update: 03-07-2014 0:56

Honderden dieren afgeschoten op Oostvaardersplassen

Honderden dieren afgeschoten op Oostvaardersplassen
Foto: Archief FBF.nl
Almere

In natuurgebied de Oostvaardersplassen zijn in de afgelopen winterperiode 1684 dieren afgeschoten. In het jaar daarvoor waren dat er nog 1481. Dat meldt Staatsbosbeheer.

Het ging daarbij om dieren als: edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen. ''In deze koude en lange winter was aan het einde van het winterseizoen een tweede piek in sterfte te zien door het zeer koude en droge weer in maart en april. Het overgrote deel van de gestorven dieren, 88%, is geschoten op basis van het geldend afschotprotocol. Vorig jaar lag het absolute aantal op 1481 dieren'', aldus Staatsbosbeheer.

Afschotprotocol
Het afschotprotocol ‘vroeg reactief beheer’ betekent dat als een dier in een mindere conditie komt, en het aannemelijk is gezien de omgevingsomstandigheden dat het de winter niet zal overleven, het dier wordt afgeschoten. Bij de omgevingsomstandigheden wordt onder andere gekeken naar beschutting, voedsel en weersomstandigheden.