woensdag, 13. november 2013 - 17:16 Update: 03-07-2014 0:49

Huisartsen steeds terughoudender voorschrijven antibiotica

Foto van apotheek medicijnen recept | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Er wordt door huisartsen steeds minder vaak antibiotica voorgeschreven.

'In 2010 kreeg gemiddeld 19% van de patiënten een of meerdere antibioticakuren, in 2012 was dit 15%', zo valt woensdag in een rapport over de kwaliteit van het voorschrijfbeleid van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) te lezen.

'Minder antibiotica voorschrijven helpt antibioticaresistentie voorkomen', aldus IVM.

Het IVM vindt het een zeer positieve ontwikkeling dat huisartsen terughoudender zijn met het voorschrijven van antibiotica, en daarmee resistentie helpen voorkomen.

'Momenteel sterven in Europa 25.000 mensen per jaar aan bacteriële infecties omdat ze niet meer te behandelen zijn', licht Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM toe. 'Bovendien zullen longontsteking en bloedvergiftiging op den duur onbehandelbaar worden als we in de veesector en gezondheidszorg te veel antibiotica blijven gebruiken. Dikke pluim dus voor alle huisartsen die het voortouw nemen en voor hun patiënten minder vaak een antibioticakuur op het recept zetten.'

Aandacht
De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor het gebruik van antibiotica en resistentie in vakbladen en de media. Het IVM stelde de problematiek rondom antibioticaresistentie al eerder aan de kaak samen met de Consumentenbond, Wemos en Natuur & Milieu.

In een brief aan de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) schreven de organisaties dat huisartsen en specialisten terughoudender moesten zijn met het voorschrijven van antibiotica.