dinsdag, 23. juli 2013 - 11:53 Update: 03-07-2014 0:54

Hulp bij verbeteren gebruik psychofarmaca

Foto van medicijnen | Sxc
Foto: SXC
Utrecht

Veel thuiswonende dementiepatiënten slikken psychofarmaca en dit aantal stijgt snel. Om problemen en gezondheidsrisico's te voorkomen, zijn het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Buurtzorg Nederland, en de Hogeschool Utrecht (HU) het project 'Medicatiecoach' gestart.

De partijen ontwikkelen hulpmiddelen thuiszorgmedewerkers, cliënten en mantelzorgers voor een veiliger en beter gebruik van psychofarmaca.

Er gaat veel mis met het gebruik van psychofarmaca door thuiswonende dementiepatiënten. De medicatie wordt vergeten, mensen slikken dubbel of te weinig, of op de verkeerde momenten. Dit is niet alleen slecht voor de behandeling van hun dementie, maar werkt ook andere gezondheidsrisico's in de hand. Verkeerd gebruik van psychofarmaca leidt regelmatig tot ziekenhuisopnames of erger. In een onlangs verschenen rapport zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat zij zich zorgen maakt over de medicatieveiligheid bij deze kwetsbare doelgroep.

Problemen herkennen
Thuiszorgmedewerkers en ook mantelzorgers kunnen veel doen om de behandeling met psychofarmaca zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zij kunnen signalen van ongewenst gebruik herkennen en oplossingen aandragen, samen met de huisarts en/of geriater. Met het project 'Medicatiecoach' willen de organisaties zorgverleners en naasten van thuiswonende dementiepatiënten de tools geven om dit te doen. Dit komt de gezondheid ten goede en hierdoor kunnen deze patiënten langer thuis, in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Onderzoek
Deze zomer wordt in kaart gebracht wat de wensen, behoeftes en ervaringen zijn van thuiszorgmedewerkers, cliënten en hun mantelzorgers en ook andere betrokken zorgverleners zoals huisartsen en geriaters. Op basis van dit onderzoek ontwikkelen we materialen die in de eerste helft van 2014 uitgebreid getest gaan worden in de praktijk. Daarna zijn de materialen voor alle geïnteresseerden beschikbaar en vooral onder thuiszorgorganisaties verspreid worden. Het project wordt mogelijk gemaakt door het CZ fonds en Fonds NutsOhra.

Categorie: