dinsdag, 29. januari 2013 - 10:33 Update: 03-07-2014 1:05

Hybride OK in azM

Hybride OK in azM

Het azM / Maastricht UMC+ beschikt sinds enige tijd over een hybride operatiekamer (OK) en is daarmee als eerste Nederlandse kliniek in staat tal van operaties multidisciplinair uit voeren.

De patiënt profiteert daarvan, aangezien er minimaal invasief (geen grote wonden) kan worden geopereerd, hetgeen het herstel na de operatie zeer ten goede komt. De hybride OK is voorzien van de allernieuwste technieken op het gebied van chirurgie en beeldvorming. De “operatiekamer van de toekomst”, zoals de hybride OK ook wel genoemd wordt, verenigt in feite het beste van twee werelden in zich: de strenge steriliteitseisen van de operatiekamer met de modernste technieken van de beeldvorming. Op de hybride OK staat röntgenapparatuur die om de patiënt heen kan worden bewogen. Hierdoor is beeldvorming tijdens de operatie mogelijk, en kunnen de operateurs op ieder gewenst moment zien hoe het ervoor staat. Structuren kunnen driedimensionaal in beeld worden gebracht en de beeldkwaliteit is superieur. Dit maakt het mogelijk complexe endovasculaire (letterlijk: “in de vaten”, bijvoorbeeld via een lieskatheter) operaties en genavigeerde operaties te verrichten, waarbij de grenzen van de mogelijkheden worden verkend en verlegd. De kwaliteit van de operaties neemt toe en het aantal complicaties neemt af. De hybride OK maakt het mogelijk om een endovasculaire operatie te combineren met een ‘open’ operatie. Dit heeft als voordeel dat de patiënt in één sessie behandeld kan worden en niet van de katheterisatiekamer naar de operatiekamer getransporteerd hoeft te worden. Operaties op de hybride OK gebeuren zoveel mogelijk minimaal invasief, hetgeen betekent dat er zo weinig mogelijk gesneden wordt. Minimaal invasieve technieken zijn minder belastend voor de patiënt en gaan gepaard met minder complicaties en een sneller herstel. Er zijn drie grote deelgebieden waarvoor de hybride OK gebruikt wordt: 1. operaties van grote aneurysma's (vaatverwijdingen) 2. operaties aan hartkleppen 3. behandeling van de hartritmestoornis atriumfibrilleren (AF) door middel van ablatie, het wegbranden van cellen die de prikkelgeleiding verstoren (de zogenoemde hybride AF-ablatie) 1. Aneurysma’s Aneurysma’s zijn verwijdingen van de grote lichaamsslagader. Die verwijdingen zijn gevaarlijk, want als zo’n aneurysma scheurt, is de kans op overleving gering. De meeste patiënten bloeden inwendig dood. Om die reden worden de aneurysma’s vanaf een bepaalde diameter preventief geopereerd. Het azM / Maastricht UMC+ is gespecialiseerd in het opereren van grote aneurysma’s, die van het hart tot in de bekkenslagaders lopen (thoraco-abdominale aneurysma’s). Aangezien de meeste patiënten met zogenoemde endoprotheses met zijtakken kunnen worden behandeld, vinden deze ingrepen bij voorkeur in de hybride OK plaats. In deze OK zijn anesthesie, optimale beeldvorming, steriliteit, open en minimaal invasieve chirurgie volledig geïntegreerd. 2. Hartkleppen Een tweede specialiteit van het azM / Maastricht UMC+ betreft de vervanging van defecte hartkleppen door een multidisciplinair team van cardioloog en cardiochirurg. Daarbij wordt de nieuwe hartklep via een kleine incisie in de lies door een ader tot in het hart omhoog geschoven en daar ter plekke ontvouwd, of via een klein gaatje in de borstkas via de punt van het hart ingebracht. De borstkas hoeft daarbij dus niet helemaal opengelegd te worden. Herstel na deze hybride ingreep gaat dan ook veel sneller dan bij de traditionele open operatie. 3. Hartritmestoornis Ook met de hybride AF-ablatie onderscheidt het azM / Maastricht UMC+ zich van andere klinieken. Bij deze techniek wordt de hartritmestoornis atriumfibrilleren (AF of boezemfibrilleren) zowel van binnenuit als van buitenaf behandeld. Van beide zijden wordt door hitte-inwerking littekenweefsel op de hartspier veroorzaakt, waardoor de elektrische prikkels die leiden tot het ongecoördineerd pulseren van de hartspier, onschadelijk worden gemaakt. Over deze techniek vindt op 31 januari en 1 februari in het MECC Maastricht een internationaal congres plaats. Artsen van het azM / Maastricht UMC+ zullen deze veelbelovende techniek dan demonstreren aan de internationale medische wereld. Meer informatie over dit congres vindt u op www.HybridAFMaastricht.nl. Met de mogelijkheden die de hybride OK biedt, loopt het azM / Maastricht UMC+ nationaal en internationaal voorop. In de komende jaren worden in de nieuwbouw aan Verheylaan 10 nog eens twee hybride OK’s gerealiseerd om de capaciteit van deze manier van opereren te vergroten.
Categorie: