vrijdag, 28. juni 2013 - 11:16 Update: 03-07-2014 0:55

Hypotheek maximaal 80% waarde woning

Foto van nieuwbouw woning | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Omwille van de schuldquote van de consumenten en het depositofinancieringstekort van de banken wordt er aanbevolen om de maximum LTV-ratio bij afsluiten van hypotheken op termijn verder terug te brengen tot 80%.

De LTV ratio geeft de verhouding tussen de waarde van het onderpand oftewel de vrije verkoopwaarde en het te verstrekken krediet weer. In het Lenteakkoord hebben de regerings- en enkele oppositiepartijen afgesproken om de LTV-ratio te verlagen tot 100% (in 2018). Een maximum ratio van 100% is echter nog steeds relatief hoog.

Dit staat in het aanbevelingsrapport van de Commissie Structuur Nederlandse Banken dat minister Dijsselbloem vrijdag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. ‘De kabinetsreactie op dit rapport volgt na de zomer’, aldus de minister.

Meer huurwoningen
‘Zo’n verlaging heeft echter wel vergaande maatschappelijke consequenties. Zij vergt meer eigen vermogen van kopers, zal de vraag naar koopwoningen afremmen en in plaats daarvan extra huurwoningen nodig maken’, valt in het rapport te lezen. 

Geleidelijk
‘Een verlaging van de LTV-ratio is in een dalende huizenmarkt niet eenvoudig te realiseren en ook niet gewenst. Deze verlaging zal geleidelijk dienen te geschieden en contra-cyclisch, pas als de huizenprijzen weer stijgen.’

Ook commercieel vastgoed 80%
’Ook in de markt voor commercieel vastgoed kunnen te ruime verstrekkingsnormen voor instabiliteit zorgen. Daarom dient het maximum van 80% ook voor hypotheken voor commercieel vastgoed te gelden’, aldus het rapport. 

 
Categorie:
Tag(s):