maandag, 24. juni 2013 - 19:59 Update: 03-07-2014 0:55

Iedere werkloze krijgt straks pas bijstand na vier weken solliciteren

Foto van CWI zoeken naar baan werk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het kabinet is van plan om de vier-weken-zoektermijn voor 27-minners in de Wet Werk en Bijstand (WWB) uit te breiden naar alle leeftijden.

Dit heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer maandag in een brief laten weten.

‘Het voorstel zal deel uitmaken van het wetsvoorstel “Wet maatregelen WWB en enkele andere wetten”, dat thans nog in voorbereiding is’, aldus de staatssecretaris. 

Uit beschikbare cijfers, die gemeenten ter beschikking hebben gesteld, kan worden opgemaakt dat na afloop van een vier-weken-zoektermijn, tussen de 30 en de 48% van de aanvragers niet meer terugkeert voor een definitieve aanvraag van de WWB-uitkering.

Het is nu al zo dat de zoektermijn van 4 weken al geldt voor jongeren tot 27 jaar.

 

 

 
Provincie:
Tag(s):