vrijdag, 13. december 2013 - 10:11 Update: 03-07-2014 0:47

IGZ:verscherpt toezicht twee zorginstellingen voor ouderen

Foto van bejaarde in verzorgingstehuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Woon- en zorgcentrum De Open Hof in Amsterdam en Zorgcentrum Erasmushiem in Leeuwaarden zijn door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld. Dit heeft IGZ bekendgemaakt.

'In beide instellingen waren de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in orde', aldus IGZ.

De Open Hof
De Open Hof in Amsterdam levert zorg aan ruim 80 cliënten met psychogeriatrische en lichamelijke aandoeningen. Uit onderzoek van de inspectie werd duidelijk dat er structurele tekortkomingen bleven in de zorgverlening, ondanks ingezette verbeteringen.

Zo was de deskundigheid en kennis van het personeel onvoldoende afgestemd op de aanwezige cliënten en ontbrak een goed scholingsbeleid. Ook voldeed het cliëntdossier nog steeds niet, ondanks een aantal verbeteringen. Wensen, mogelijkheden en beperkingen van cliënten en risicoinventarisaties waren er onvoldoende in terug te vinden.

Daarnaast waren er tekortkomingen bij de medicatieveiligheid en de toepassing van vrijheidsbeperking. De inspectie vindt dat er onvoldoende gestuurd is op structurele verbetering van de zorg, mede door het ontbreken van een goed kwaliteitssysteem.


Erasmushiem
Erasmushiem in Leeuwarden levert zorg aan ongeveer 130 cliënten met psychogeriatrische en lichamelijke aandoeningen. Uit het laatste onderzoek van de inspectie bleken er nog steeds structurele tekortkomingen in de zorg te zijn.

Cliëntdossiers waren niet op orde, de deskundigheid en kennis van medewerkers sloten onvoldoende aan op de aanwezige cliënten, de medicatieveiligheid was niet op orde en de toepassing van vrijheidsbeperking liet te wensen over.

Hoewel binnen Erasmushiem verbeteringen waren ingezet, waren deze onvoldoende. Er werd te weinig gestuurd op het doorvoeren en borgen van verbeteringen.


Verscherpt toezicht
Beide instellingen staan voor zes maanden onder verscherpt toezicht. In deze periode moeten ze de inspectie op de hoogte houden van de vooruitgang. De IGZ blijft de instellingen met onverwachte bezoeken volgen tot de zorg weer in orde is.