donderdag, 28. februari 2013 - 12:29 Update: 03-07-2014 1:02

IJtunnel alle weekenden in maart afgesloten

IJtunnel alle weekenden in maart afgesloten

Amsterdam - In maart worden de laatste werkzaamheden aan de IJtunnel uitgevoerd in het kader van tunnelveiligheid. Het leggen van kabels en voedingen wordt afgerond en nieuwe software wordt geïnstalleerd.

De werkzaamheden worden in de weekeinden uitgevoerd. Omdat tijdens de werkzaamheden de veiligheidssystemen niet werken, is verkeer in de tunnel niet toegestaan. Daarom is de tunnel alle weekeinden van maart gesloten van zaterdagochtend 01:30 uur tot maandagochtend 05:00 uur. Alleen nood-en hulpdiensten kunnen de IJtunnel gebruiken. Ook het openbaar vervoer rijdt om. [b]Tunnelveiligheid[/b] De werkzaamheden in de tunnel vinden plaats in het kader van tunnelveiligheid. In de zomer van 2012 is het grootste deel hiervan uitgevoerd, maar zoals voor deze werkzaamheden al was aangekondigd, vinden tot medio 2013 nog afrondende werkzaamheden plaats. Voor sommige werkzaamheden is het nodig dat de tunnel wordt gesloten voor het al het verkeer. Het sluiten van een belangrijke verbinding zoals de IJtunnel, veroorzaakt helaas altijd verkeershinder. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt vooral in weekeinden en nachten gewerkt. Ook zal soms, buiten de spitsuren, één rijbaan worden afgesloten voor het verkeer. In overleg met de openbaar vervoerbedrijven is voor de uitvoering van de werkzaamheden gekozen voor vijf aaneengesloten weekeinden. Daarnaast is gekeken in welke periode er geen andere werkzaamheden op de omleidingsroutes waren. De werkzaamheden worden in de eerste drie weken uitgevoerd, in de laatste twee weken worden alle systemen uitvoerig getest. [b]Belangrijkste verbinding[/b] De IJtunnel is de belangrijkste verbinding tussen Amsterdam-Noord en het zuidelijk deel van Amsterdam. Amsterdam werkt aan een IJtunnel, die voldoet aan de Europese en landelijke veiligheidswetgeving voor wegtunnels en die weer decennia lang mee gaat. Alle tunnels in Nederland moeten aan deze wetgeving voldoen.
Provincie: