dinsdag, 5. maart 2013 - 11:19 Update: 03-07-2014 1:02

Kabinet trekt 50 miljoen euro extra uit om jeugdwerkloosheid te bestrijden

Den Haag - Het kabinet trekt 50 miljoen euro extra uit in 2013 en 2014 om de jeugdwerkloosheid te bestrijden..

Daarvan gaat 25 miljoen euro naar het programma ‘School Ex’ om jongeren langer door te laten leren in het MBO en 25 miljoen naar arbeidsmarktregio’s om jongeren aan de slag te helpen. Er komt ook een ambassadeur voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijven dit vandaag aan de Tweede Kamer. Ook het tegengaan van voortijdige schooluitval en een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt kunnen jeugdwerkloosheid bestrijden en helpen te voorkomen.
Categorie: