woensdag, 18. september 2013 - 20:34 Update: 03-07-2014 0:52

Kamp stelt besluit proefboringen schaliegas uit

Foto van gaskookpit | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Kamp stelt de voorgenomen proefboringen naar schaliegas uit. Dit heeft hij de Tweede Kamer woensdag laten weten.

‘Een onderzoek naar alle mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas in Nederland moet meer inzicht geven in waar eventuele proefboringen het meest verantwoord uitgevoerd kunnen worden. In afwachting van de resultaten van deze studie zal geen besluit worden genomen over eventuele proefboringen’, aldus de minister.

Een dergelijk onderzoek geeft ook de gelegenheid lokale bestuurders en bewoners te betrekken bij en te informeren over de opsporing en mogelijke winning van schaliegas in Nederland. De plekken waar al plannen bestaan voor proefboringen, worden in het landelijke onderzoek als een van de mogelijke locaties meegenomen. 

“Mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas werden tot nu toe aangewezen door bedrijven die een vergunning aanvragen. Ik wil zelf een oordeel kunnen vormen over alle locaties in Nederland waar proefboringen mogelijk zijn”, aldus de bewindsman. “Vervolgens kan de aandacht zich richten op die locaties waarvan bekend is dat een mogelijke proefboring kansrijk is en waar de veiligheidsrisico’s het best ondervangen kunnen worden”.

Anderhalf jaar
Het landelijke onderzoek geeft voor potentiële locaties in Nederland inzicht in de te verwachten effecten van schaliegasboringen op milieu, landschap en natuur. Het onderzoek zal één tot anderhalf jaar in beslag nemen.

Vervuiling grond-drinkwater
Deze periode wordt gebruikt om samen met onder andere drinkwaterbedrijven, de mijnbouwsector en Staatstoezicht op de Mijnen te onderzoeken hoe boortechnieken kunnen worden geoptimaliseerd zodat mogelijke risico’s van vervuiling van grond- en oppervlaktewater kunnen worden ondervangen.

Pas als het onderzoek klaar is, zullen aanvragen voor een opsporingsvergunning in behandeling worden genomen. Voor de gebieden waarvoor al een opsporingsvergunning is afgegeven, wordt met de initiatiefnemers afgesproken dat er tot het voltooien van het landelijke onderzoek geen stappen worden gezet.