woensdag, 5. juni 2013 - 10:31 Update: 03-07-2014 0:56

Kans op verkeerde uitslagen urine- en bloedtest bij huisarts

Foto van huisartspraktijk | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Uit een studie voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat bij bloed- en urinetesten bij huisartsen bij meer dan 50 procent van de gevallen er te weinig aandacht is voor hygiëne en controle op meetapparatuur.

De kans op een verkeerde uitslag is hierdoor groot, wat (ernstige) gevolgen kan hebben voor de patiënt. Dit schrijft Spits woensdag.

Het onderzoek werd uitgevoerd  door de Universiteit van Twente (UT), NIVEL en het RIVM. Zij startten in 2011 middels een enquête een onderzoek onder de Nederlandse huisartsenpraktijken. „Deze onderzochte point of care testen (POCT) nemen een vlucht, omdat steeds meer zorg bij de huisarts komt te liggen. De meest voorkomende POCT’s zijn op dit moment de urinetest voor urineweginfecties, de hemoglobinetest voor bloedarmoede en de glucosetest waarmee suikerziekte kan worden vastgesteld”, zegt klinisch chemicus en UT-hoogleraar Ron Kusters.

Uit het onderzoek bleek dat in 70 procent van deze gevallen de vinger van de patiënt voor het prikken van bloed niet werd schoongemaakt. Ook waste in 50 procent van de gevallen het personeel de handen niet voor een medische handeling.  Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) zegt in een reactie bovenstaande punten in richtlijnen weer onder de aandacht van huisartsen te brengen.

Categorie:
Tag(s):