woensdag, 27. maart 2013 - 19:17 Update: 03-07-2014 1:00

Kindergemeenteraad kiest voor organiseren culturele markt

Kindergemeenteraad kiest voor organiseren culturele markt

Appingedam - De kindergemeenteraad van Appingedam kwam op 27 maart 2013 bij elkaar in het raadhuis. Gezeten aan de raadtafel discussieerden leerlingen van de groepen 8 van alle basisscholen onder leiding van burgemeester Pot over voorstellen die zij zelf hadden ingebracht.

Elke school leverde drie kinderraadsleden. De publieke tribune zat vol met ouders, leerkrachten, supporters van de scholen, raadsleden en wethouders. Ook beneden zaten scholieren, die het debat konden volgen op een scherm. Het debat was op de scholen grondig voorbereid. De leerlingen verdiepten zich in elkaars voorstellen om zoveel mogelijk argumenten voor en tegen te verzamelen. De voorstellen mochten € 750 kosten en moesten passen in het thema ‘stadhistorie en/of cultuur’. Ze varieerden van een rondwandeling of rondvaart met een gids door Appingedam en een bezoek aan het museum Stad Appingedam tot het organiseren van een culturele markt met lekkere hapjes uit verschillende landen. Met verve verdedigden de kinderraadsleden hun voorstellen en alert, kritisch en fel bestookten ze elkaar met vragen en opmerkingen. Na de discussies werd er gestemd, waarbij het niet was toegestaan op het eigen voorstel te stemmen. Er waren maar liefst drie stemrondes nodig, maar uiteindelijk stemden 10 van de 15 kinderraadsleden op het voorstel van cbs De Triangel om een culturele markt met lekkere hapjes te organiseren op een van de schoolpleinen. Burgemeester Pot prees de kinderraadsleden voor hun inzet en hun goede wijze van debatteren en wenste de winnende school veel succes met de organisatie van de markt.

Provincie: