donderdag, 7. februari 2013 - 13:32 Update: 03-07-2014 1:02

Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken

Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken
Foto: Archief FBF.nl

Organisaties in de kinderopvang worden vanaf 1 januari 2014 verplicht om ouders via hun website op een eenduidige wijze te informeren over de kwaliteit van hun kinderopvangorganisatie.

Op die manier wordt het voor ouders gemakkelijker organisaties te vergelijken. Dit staat in een wetsvoorstel dat minister Asscher vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met dit wetsvoorstel wil de minister de veiligheid en de kwaliteit in de kinderopvang vergroten. Verder moeten medewerkers in de kinderopvang vanaf 1 juli 2013 een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Zo kan worden gecontroleerd of zij in het verleden een strafbaar feit hebben begaan. Vanaf 1 maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang continu gescreend en wordt niet meer teruggekeken maar in de gaten gehouden of een medewerker nieuwe strafbare feiten heeft begaan. Ook zal er per 1 juli 2013 een wettelijke meldplicht kindermishandeling voor professionals worden ingevoerd.
Provincie: