woensdag, 10. juli 2013 - 19:15 Update: 03-07-2014 0:55

Kleuters krijgen in twee talen les

Foto van schoenen kinderen school | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van leerlingen school | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van leerlingen school | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Basisscholen kunnen straks 15 procent van hun onderwijstijd in het Engels lesgeven.

Daarnaast start in 2014 op twintig basisscholen een experiment met volledig tweetalig basisonderwijs. Dit staat in het plan van aanpak Engels in het primair onderwijs dat Staatssecretaris Dekker woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dekker: ‘Engels is belangrijk voor de toekomst van kinderen. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een vreemde taal op te pikken. Dat is een kans die we niet moeten laten liggen. Het is zonde als leerlingen pas in groep 7 beginnen met Engelse les, zoals nu op de meeste scholen het geval is. Ik wil scholen alle ruimte geven om vroeg met Engels aan de slag te gaan.’

Engels als instructietaal
De laatste jaren hebben bijna 1000 basisscholen met behulp van een opstartsubsidie van de overheid goede ervaringen opgedaan met Engelse les in de onderbouw. Steeds meer scholen willen Engels ook een deel van de tijd als instructietaal gebruiken bij andere vakken omdat dit een effectieve manier is om de taal te leren. Regels stonden dit in de weg.  Dekker dient een wetsvoorstel in om instructie in een vreemde taal mogelijk te maken, tot 15 procent van de lestijd.

Tweetalig basisonderwijs
Sommige ouders met een sterke internationale oriëntatie willen voor hun kinderen tweetalig onderwijs. Bij tweetalig onderwijs is 30-50 procent van de tijd Engels, Frans of Duits de instructietaal. Er zijn steeds meer middelbare scholen die dit type onderwijs aanbieden, maar voor basisscholen kon dit nog niet.  Dekker start in 2014 een experiment waarbij 20 basisscholen de kans krijgen om met tweetalig onderwijs aan de slag te gaan. Dit wordt georganiseerd door het Europees Platform.

Provincie: