donderdag, 5. december 2013 - 7:43 Update: 03-07-2014 0:47

KNMI breidt waarschuwing storm uit met code rood

foto van duinen | fbf
Foto: fbf
Utrecht

De storm is aan land. Het KNMI waarschuwde gisteren al met code oranje. Om 11.00 uur vanochtend heeft het KNMI code Rood afgegeven voor een groot deel van de kustprovincies. De storm zal vanmiddag op zijn hoogtepunt komen en in de avond weer afzwakken. Ook in Engeland zijn inwoners gewaarschuwd voor extreem weer. Inmiddels heeft het KNMI de waarschuwing uitgebreid. Nu moet naast de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen ook Flevoland en Drenthe rekening houden met zware windstoten.

Het gevaar zit hem vooral dat de storm juist komt tijdens de springtij waarbij hoge golven kunnen ontstaan. Het risico op overstromingen is aanwezig. Deskundigen zeggen dat het zeewater het niveau van 1953 kan halen. Dat is een stand dat Nederland, Engeland en Duitsland zwaar werden getroffen. Sinds dien heeft Nederland maatregelen genomen door dijken op te hogen en stormkeringen aan te leggen. Hoogste waterstanden De hoogste waterstanden langs de kust en in het IJsselmeergebied worden in de avond en nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 december verwacht. De hoogste waterstanden worden verwacht in het zuidwesten en het uiterste noordoosten.

Maatregelen

Zo wordt bij Vlissingen een waterstand verwacht van 3,80 meter boven NAP. Deze stand wordt pas laat in de avond verwacht. Een dergelijke stand komt gemiddeld eens per tien jaar voor. Ook zullen onder andere Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder, het Waddengebied en Delfzijl met hoge waterstanden te maken krijgen.

Rijkswaterstaat bereidt vanwege de verwachte waterstanden maatregelen voor. De Oosterscheldekering en de Algerakering in de Hollandsche IJssel worden in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten. Ook worden enkele sluizen gesloten. Scheepvaartverkeer kan gedurende de sluiting hinder ondervinden door iets langere wachttijden.

Informeren over waterstandsverwachtingen

Vanuit het Watermanagementcentrum worden de waterstanden langs de kust en op de grote meren continu en nauwlettend in de gaten gehouden. Rijkswaterstaat informeert met behulp van waarschuwings- en alarmeringsberichten belanghebbenden, zoals waterschappen, hoogheemraadschappen en veiligheidsregio’s over de waterstandsverwachtingen.

Zo kunnen deze instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.

Provincie:
Tag(s):