dinsdag, 5. maart 2013 - 13:36 Update: 03-07-2014 1:02

Korting op pensioen politici

Korting op pensioen politici
Foto: Archief FBF.nl

Den Haag - Ook het pensioen van politici wordt gekort, zowel in de opbouw als bij de uitbetaling. De pensioenleeftijd gaat ook voor politici naar 67 jaar. Met deze veranderingen gaat voor politici hetzelfde gelden als voor ambtenaren die hun pensioen hebben bij het pensioenfonds ABP.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om een voorstel tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Daar vallen ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, gedeputeerden, wethouders, bestuursleden van waterschappen en enkele andere functionarissen onder. Net als bij iedereen gaat de pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog van 65 naar 67 jaar. Later kan de grens verder omhoog met de stijgende leeftijdsverwachting in Nederland. Als het ABP een korting toepast op de pensioenopbouw of de pensioenuitkering, geldt dat ook voor het pensioen van politici. Het ABP heeft kortgeleden een korting aangekondigd van 0,5 procent, zowel in de opbouw als bij de uitbetaling. Ook politici krijgen dus met die korting te maken.
Provincie: