zaterdag, 9. maart 2013 - 23:20 Update: 03-07-2014 1:01

'Kosten vwo-opleiding niet aftrekbaar'

Den Haag - Kosten voor het volgen van een algemeen vormende opleiding zoals het vwo zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld in een zaak van een 16-jarige scholiere die een vwo-opleiding volgde aan een particuliere school voor vmbo/havo/vwo. In haar aangifte inkomstenbelasting heeft zij het door haar betaalde schoolgeld in aftrek gebracht. Deze aftrek is door de inspecteur niet geaccepteerd. De Hoge Raad sluit niet uit dat deze kosten onder bijzondere omstandigheden wel aftrekbaar kunnen zijn maar van dergelijke omstandigheden is in deze zaak geen sprake.
Provincie: