donderdag, 11. juli 2013 - 22:11 Update: 03-07-2014 0:55

Later maaien redding voor weidevogels

fbf
Foto: fbf

In het Groene Hart zijn ondanks het slechte voorjaar veel jonge weidevogels uit het ei gekomen en uitgevlogen. Dat blijkt uit tellingen door vrijwilligers en boswachters van Staatsbosbeheer.

Vanwege het koude voorjaar zijn de weidevogels later gaan broeden. Daarom is besloten om het gras in de natuurgebieden weken later te maaien. Boswachter Harm Blom: "Dit succes laat zien dat de natuur veerkrachtiger is dan mensen denken."

De boswachters hadden in april nog een hard hoofd in een succesvol broedseizoen. Omdat de lente laat startte, zijn de vogels later begonnen met broeden. Normaal gesproken start Staatsbosbeheer halverwege juni met maaien in de weidevogelgebieden. In overleg met de pachters is de maaidatum toen enkele weken uitgesteld. Staatsbosbeheer is blij met dit maatwerk, dat de sleutel bleek tot het succes van dit broedseizoen.

Staatsbosbeheer heeft in het Groene Hart verschillende natuurgebieden ingericht voor weidevogels. Deze fungeren als kraamkamer voor het omliggende gebied. Weidevogelkuikens kunnen er veilig opgroeien en uitvliegen. Maatregelen die essentieel zijn voor de overlevingskansen voor de weidevogelkuikens zijn onder andere een hoge waterstand, beperkte bemesting, lage veebezetting en maaien nadat de kuikens zijn uitgevlogen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in De Donkse Laagten, de Reeuwijkse Plassen en De Wilck.

Provincie:
Tag(s):