vrijdag, 1. februari 2013 - 13:38

Ledental van 50PLUS in 1 jaar verdrievoudigd

Den Haag

De partij 50PLUS heeft haar ledental in 2013 zien verdrievoudigen.

De teller is de magische grens van 7500 leden gepasseerd. 50PLUS was van alle politieke partijen de sterkste groeier.

In de loop van 2013 kreeg 50PLUS er bijna 4.500 nieuwe leden bij en kwam uit op 5.768 per 31 december. Dit laatste cijfer is evenwel al weer achterhaald. Want in de loop van januari dit jaar steeg het ledental naar ruim 7.500 op dit moment. Vooral de laatste twee weken kwamen er dagelijks 200 tot 300 leden per dag bij. Volgens de partij is de groei mede toe te schrijven is aan het Meldpunt Koopkracht dat 50PLUS onlangs op haar website begon.
Provincie:
Tag(s):