dinsdag, 8. januari 2013 - 9:44 Update: 03-07-2014 1:04

Leerling krijgt 'zeer ongepaste' sms'jes van leraar

Leerling krijgt 'zeer ongepaste' sms'jes van leraar
Foto: Archief FBF.nl

Een leraar van een scholengemeenschap in Kampen heeft op staande voet ontslag gekregen na "zeer ongepaste" sms'jes aan een minderjarige leerling. De school heeft aangifte gedaan.

Op 24 december kwam het voorval aan het licht doordat de ouders van de leerlinge in de telefoon van hun dochter keken, waarin zij zeer ongepaste correspondentie met de docent zagen. Na contact met de docent is hij per direct op non-actief gesteld. De schoolleiding doet aangifte bij de politie die de zaak verder onderzoekt. Op details gaat de school, uit oogpunt van privacy en het onderzoek, niet in. De medeleerlingen en de docenten reageerden geschrokken nadat ze door de schoolleiding zijn geïnformeerd. Rector Roelof Smidt: “Ik betreur het zeer dat de docent de grenzen in zeer ernstige mate heeft overschreden. Ik ben geschokt dat zoiets op onze school heeft kunnen gebeuren ondanks de zorgvuldige begeleiding van de leerlingen en het veelvuldige contact tussen docenten onderling en de schoolleiding. Leerlingen en ouders mogen van de school verwachten dat de leerling altijd en onvoorwaardelijk een veilige leeromgeving aantreft”.
Provincie: