dinsdag, 10. december 2013 - 15:08 Update: 03-07-2014 0:47

Leerlingen basisschool krijgen vanaf 2015 centrale eindtoets

Leerlingen basisschool krijgen vanaf 2015 centrale eindtoets
Foto: Archief FBF.nl
Leerlingen basisschool krijgen vanaf 2015 centrale eindtoets
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Alle leerlingen in groep 8 op alle scholen in Nederland maken vanaf 2015 een eindtoets ter afsluiting van de basisschool.

Op dit moment doen nog niet alle scholen mee aan de Cito toets en bovendien worden sommige zwakkere leerlingen uitgesloten van deelname. Een onwenselijke situatie die bovendien de vergelijkbaarheid van scholen bemoeilijkt.

Er zal een centrale eindtoets worden ontwikkeld maar het staat scholen vrij om te kiezen voor een alternatieve toets, mits deze voldoet aan landelijke kwaliteitseisen.

Brede steun
Nadat een meerderheid in de Tweede Kamer eerder dit jaar instemde met het voorstel van staatssecretaris Dekker, maakt de Senaat de weg vrij voor de invoering van de verplichte eindtoets. Tijdens het inhoudelijke debat precies een week geleden tekende zich reeds een ruime meerderheid af van CDA, D66, PVV, PvdA, VVD en 50 Plus die de voordelen voor kind, docent en ouder van een eindtoets onderstreepten. Dekker streeft naar invoering in het schooljaar 2014/2015.

Provincie:
Tag(s):