maandag, 25. februari 2013 - 16:35 Update: 03-07-2014 1:02

Leeuwarden 'knalt' roeken uit de bomen

Leeuwarden 'knalt' roeken uit de bomen

Leeuwarden - De gemeente Leeuwarden zet vanaf aanstaande donderdag jagers in die met knalpistolen roeken gaan verjagen. Dit meldt de gemeente maandag.

Dit gebeurt op drie overlastlocaties in de stad waarvoor de gemeente een ontheffing heeft gekregen. Dit zijn de Valeriusstraat, de Ahornstraat en de Beuken- en Kastanjestraat. Het verjagen start nu omdat de eerste roeken weer zijn begonnen met het maken van nesten. De actie duurt vier tot zes weken. Gecertificeerde jagers van de wildbeheereenheden Om ‘e Terpen en It Bûtenfjild gaan door middel van knallen de roeken proberen te verjagen. Deze methode is in andere gemeenten het meest succesvol gebleken. Het knallen start ’s morgens rond half negen en kan ook in het weekend nodig zijn. Het risico bestaat dat de roeken in andere bomen gaan nestelen, waar ze ook weer overlast kunnen geven voor bewoners. Als dit het geval is worden de roeken opnieuw weggejaagd. Dit proces herhaalt zich totdat de roeken op een plek zitten waar ze geen (of geringe) overlast veroorzaken. De knallen kunnen dus ook in andere delen van de stad te horen zijn. De gemeente roept inwoners op om nieuwe overlastlocaties direct te melden via: 14 058. De gemeente kan dan direct tot actie overgaan. Roeken kunnen namelijk binnen één dag een nest klaar hebben, eieren leggen en gaan broeden. In dat geval mag er niet meer verjaagd worden. De ontheffing om roeken te verjagen geldt alleen op eerder genoemde locaties en nieuwe vestigingsplaatsen waar overlast ontstaat. De ontheffing is vijf jaar geldig.
Provincie: