vrijdag, 1. maart 2013 - 12:44 Update: 03-07-2014 1:02

Libiër 'Schipholbrand' vrijgesproken

Libiër 'Schipholbrand' vrijgesproken

Schiphol - De verdachte van de ‘Schipholbrand’ is op 1 maart 2013 door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken.

In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 heeft brand gewoed in het Detentie- en Uitzetcentrum Schiphol-Oost (de Schipholbrand). Als gevolg van deze brand zijn 11 personen overleden en 15 personen gewond geraakt. De verdachte wordt verweten dat hij die brand opzettelijk heeft gesticht dan wel dat het ontstaan van die brand aan zijn schuld is te wijten, met deze doden tot gevolg. Het hof heeft de verdachte vrijgesproken, omdat het niet bewezen acht dat hij die brand opzettelijk heeft gesticht dan wel dat die brand aan zijn schuld te wijten is. [b]'Geen bewijs opzettelijke brandstichting'[/b] Het hof acht niet bewezen dat de verdachte opzettelijk brand heeft gesticht in de zin dat hij bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat door zijn handelen brand zou ontstaan. De kans dat op boven beschreven manier brand ontstaat, ziet het hof als gering. Daarnaast zijn er geen aanwijzingen dat de verdachte levensmoe was en zijn eigen dood op de koop toe nam. Van het bewust aanvaarden van de kans op brand en daarmee van de kans dat hij zelf het leven zou verliezen doordat hij niet tijdig uit zijn cel zou komen, is geen sprake. [b]'Schuld aan brand niet bewezen'[/b] Ook schuld van de verdachte aan het ontstaan van brand acht het hof niet bewezen. Schuld aan een misdrijf is een specifiek strafrechtelijk begrip en omvat meer dan het enkel gedaan hebben. Omdat het shagje met zelfdovend vloeipapier was gerold en 30 tot 60 seconden na het laatste trekje is weggeschoten, acht het hof de kans dat hierdoor brand ontstaat gering. Daarom heeft de verdachte de gevolgen van het wegschieten van die peuk niet kunnen of moeten voorzien. Eerder heeft deze zaak gediend bij de Rechtbank Haarlem. Daar is de verdachte op 15 juni 2007 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. In hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam is de verdachte op 3 september 2009 veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. Op 14 december 2010 heeft de Hoge Raad dit arrest vernietigd en de zaak verwezen naar het hof in Den Haag.
Provincie: