zondag, 6. januari 2013 - 22:41 Update: 03-07-2014 1:04

'Van liefde groeit een kind'

'Van liefde groeit een kind'

Kinderen kunnen beter een karige schotel groente krijgen waar liefde heerst, dan een vetgemeste os en haat. Dat schrijft groeideskundige prof. Henk Visser.

Visser, voormalig afdelingshoofd van het Erasmus MC-Sophia, illustreert in zijn boek ‘Vijftig jaar Geneeskunde’ de invloed van psychische factoren op de groei. [b]Na de oorlog[/b] Hij haalt een waarneming aan van ondervoedingsexpert Elsie Widdowson. Die beschreef wat zij zag in Duitsland, vlak na de oorlog. [b]Weeshuizen[/b] In twee weeshuizen werden de lengte en groei van de kinderen onderzocht. In elk tehuis woonden vijftig kinderen, vier tot veertien jaar oud. Tijdens de eerste zes maanden van de studie kregen de kinderen dezelfde voeding. In weeshuis Vogelnest kwamen de kinderen gemiddeld 1,4 kilo aan, in weeshuis Bienenhaus slechts 0,5 kilo. [b]Brood met jam[/b] In de tweede periode kregen de kinderen in Vogelnest onbeperkt extra brood met jam. In Bienenhaus bleef het eten hetzelfde. Vreemd genoeg namen de kinderen in Vogelnest minder in gewicht toe dan in de eerste periode. Die in Bienenhaus werden duidelijk zwaarder, terwijl ze niet meer te eten kregen. [b]Directrices[/b] Op het moment van het extra brood met jam bleek er een directricewisseling te zijn geweest. De zeer strenge en norse directrice van Bienenhaus was overgeplaatst naar Vogelnest. Deze vrouw had de gewoonte de bewonertjes tijdens de maaltijden bestraffend toe te spreken. De kinderen waren bang en onrustig en huilden. In die tijd groeiden ze niet snel. Omgekeerd kregen de kinderen van Bienenhaus een nieuwe directrice met wie ze het goed konden vinden. In die periode kwamen ze duidelijk aan.
Categorie: