woensdag, 27. maart 2013 - 19:39 Update: 03-07-2014 1:00

Lindes aan de Emmalaan in Bedum moeten verdwijnen

Lindes aan de Emmalaan in Bedum moeten verdwijnen

Bedum - De lindes aan de Emmalaan in Bedum moeten verdwijnen. Een in opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek wijst uit dat de bomen niet meer te redden zijn. Ze hebben te weinig groeiruimte en zijn tussen nu en enkele jaren ten dode opgeschreven.

De gemeente heeft de bewoners gevraagd aan te geven of de bomen in één keer of gefaseerd moeten worden gekapt en vervangen door een andere boomsoort. Ook wil de gemeente van de bewoners van de straat weten welk type boom de lindes moet gaan vervangen. Ze hebben de keuze uit de iep, de esdoorn en de sierkers. Een enquête onder de bijna 40 gezinnen moet uitwijzen waar de voorkeur ligt. Het Bedumer college laat de uitkomsten van die enquête zwaar wegen in de besluitvorming. De Emmalaan werd in 2007/2008 opnieuw ingericht. Toen overwoog de gemeente al de bomen te kappen, maar werd besloten de lindes nog een kans te geven. Een aantal exemplaren werd toch gekapt omdat deze te slecht waren.

Provincie: