woensdag, 30. januari 2013 - 14:51 Update: 03-07-2014 1:05

Manipulatie en illegaal gokken wedstrijden in Nederland onderzocht

Manipulatie en illegaal gokken wedstrijden in Nederland onderzocht
Foto: Archief FBF.nl

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)heeft — na Europese aanbesteding - de opdracht voor het uitgebreide onderzoek naar matchfixing in Nederland gegund aan een gezamenlijk onderzoeksteam van de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit Amsterdam en Ernst & Young.

Onderzocht gaat worden of en op welke schaal matchfixing in Nederland plaatsvindt, hoe het op een effectieve manier bestreden en hoe het voorkomen kan worden. Het onderzoek, waartoe Schippers samen met haar collega Opstelten van Veiligheid en Justitie opdracht geeft, wordt nog deze zomer opgeleverd. [b]Matchfixing[/b] Matchfixing houdt in dat het verloop van wedstrijden op oneigenlijke wijze wordt gemanipuleerd. Het is een mondiaal probleem en vormt een bedreiging voor de kernwaarden van sport. Het onderzoek bestaat uit 4 onderdelen: 1.Inventarisatie en analyse van studies over matchfixing en van reeds gemelde (mogelijke) gevallen in Europa en Nederland. 2.Interviews met (ex-) sporters, officials, sportbonden, kansspelaanbieders, Openbaar Ministerie en politie. Om de veiligheid van getuigen en tipgevers te garanderen wordt in samenwerking met Stichting M beschermde, anonieme melding mogelijk gemaakt. 3.Een grondige analyse van het huidige instrumentarium om matchfixing te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. 4.Aanbevelingen om bestaande , maatregelen, instrumenten en wet- en regelgeving - als dat nodig is - aan te scherpen, dan wel nieuwe te ontwikkelen. De kern van het onderzoeksteam bestaat uit Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit, Toine Spapens, hoogleraar criminologie Tilburg, en Ernst & Young. Regelmatig is er overleg met een klankbordgroep waarin Europol, Openbaar Ministerie, Politie, KNVB, VVCS, NOC*NSF, Kansspelautoriteit en de ministeries VWS en Veiligheid en Justitie vertegenwoordigd zijn.
Provincie: