donderdag, 3. oktober 2013 - 22:57 Update: 03-07-2014 0:51

Medicijnen Pompe en Fabry worden na 2013 ook vergoed

Foto van apotheek medicijnen recept | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Na het bereiken van een positief onderhandelingsresultaat met de fabrikanten van de geneesmiddelen voor de ziekten van Pompe en Fabry blijven deze ook na 2013 vergoed vanuit het basispakket.

Dat besluit heeft minister Edith Schippers donderdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. 

Onderhandelingen leiden tot positief resultaat
Nadat eerder het College voor zorgverzekeringen een advies had uitgebracht over de vergoeding van de geneesmiddelen liet minister Schippers in januari van dit jaar weten de onderhandelingen aan te gaan met de fabrikanten over een kostenreductie van de geneesmiddelen. In overleg met de beide fabrikanten is een resultaat bereikt dat leidt tot een substantiële verlaging van de kosten.

Bij de onderhandelde kostenverlaging staat de beschikbaarheid van de middelen voor patiënten en behandelaren centraal: de financiële afspraken bevatten geen beperking voor het voorschrijven  en het gebruik van de geneesmiddelen. ‘Al met al vind ik dat hier een goed voorbeeld ligt waarmee nu en in de toekomst aan de toegang en betaalbaarheid  van de behandeling van zeldzame ziektes kan worden gewerkt,’ aldus minister Schippers

Behandelaren bevorderen gepast gebruik
Naast het maken van financiële afspraken met de fabrikanten is er in het afgelopen half jaar ook met de behandelend artsen gesproken over het bevorderen van het gepast gebruik van de geneesmiddelen.

Dit gebeurt onder andere via verdere ontwikkeling en gebruik van behandelrichtlijnen en via medisch onderzoek naar voorspellende  succesfactoren voor de behandeling van individuele patiënten. Ook zal er in Europees verband nauwer worden samengewerkt op het gebied van onderzoek naar en het delen van gegevens over zeldzame ziekten.

Met het vergoedingsbesluit kunnen de behandelaren ook in de toekomst de geneesmiddelen op basis van hun medische inzichten en standaarden inzetten, en daarbij gepast gebruik bevorderen.

Waardering voor patiëntenorganisaties
Patiënten en hun naasten hebben lange tijd in onzekerheid verkeerd over de vergoeding van de geneesmiddelen. Schippers: ‘Ik wil daarom mijn waardering uitspreken voor het geduld dat de patiëntenorganisaties in die onzekere tijd hebben tentoongespreid.’