maandag, 4. maart 2013 - 9:12 Update: 03-07-2014 1:02

Meer mensen zoeken online hulp om geldzaken

Meer mensen zoeken online hulp om geldzaken
Foto: Archief FBF.nl

Den Haag - Steeds vaker maken mensen gebruik van de Nibud BufferBerekenaar. De in 2012 vernieuwde Nibud BufferBerekenaar is massaal geraadpleegd, vooral in de laatste maanden van 2012.

Maar liefst 140.000 mensen berekenden hoeveel geld zij achter de hand zouden moeten houden. In 2011 deden 60.000 mensen dat. Ook het bezoekersaantal van de website Zelfjeschuldenregelen.nl is met ruim 30% toegenomen: 200.000 in 2012, tegen 110.000 in 2011. Deze site van het Nibud en de NVVK biedt hulp bij het zelf aanpakken van beginnende schulden. De site bevat achtergrondinformatie over het oplossen van schulden, over de werkwijze van schuldeisers, voorbeeldbrieven en verhalen van anderen over hoe zij hun schulden hebben opgelost. [b]Hoe kan ik schulden voorkomen of oplossen?[/b] De meeste gestelde hulpvraag aan het Nibud ging in 2012 over schulden. Hoe kan ik die voorkomen en wat kan ik aan mijn betalingsachterstanden doen. Ook werden er opvallend veel vragen over de koopkracht gesteld. Mensen wilden graag weten wat een koopkrachtdaling voor hun persoonlijke situatie betekent. Met de Koopkrachtberekenaar een online rekentool op Nibud.nl kunnen mensen berekenen wat de veranderingen in 2013 voor hun portemonnee betekenen. Daarnaast biedt het Nibud allerlei bezuinigings-tips en strategieën aan om een koopkrachtdaling mee op te kunnen vangen. Ook ontwikkelt het Nibud producten die helpen bij het krijgen en houden van grip op geld. Daarvan zijn er in 2012 30% meer verkocht dan in 2011. Zo’n 1700 kasboeken, 7000 tabbladensets en 15.000 Nibud-agenda’ zijn er in 2012 besteld. De stichting kan met de verkoop zijn kennis over budgetvoorlichting verder ontwikkelen.
Categorie: