donderdag, 7. maart 2013 - 10:35 Update: 03-07-2014 1:01

Militair prins Willem-Alexander krijgt eervol ontslag

Militair prins Willem-Alexander krijgt eervol ontslag

Den Haag - Met het aanvaarden van de troon op 30 april aanstaande neemt de Prins van Oranje afstand van zijn actieve militaire status.

Als eerste koning sinds 1849 die als militair diende, blijft hij zijn trots voor Defensie in woord, daad en ceremonieel onverminderd tonen. [b]Eervol ontslag[/b] De Prins van Oranje is nu nog commandeur bij de Koninklijke Marine en heeft een overeenkomstige generaalsrang bij de andere krijgsmachtdelen. Als Staatshoofd kan de Koning echter geen actieve militaire functie meer vervullen. Voor zijn inhuldiging als Koning der Nederlanden wordt hem op verzoek eervol ontslag verleend. [b]Uniform[/b] Vanwege zijn hechte band met de krijgsmacht draagt de Koning wel zijn uniform bij bijzondere ceremoniële gelegenheden. De rangonderscheidingstekens hierop zijn dan vervangen door een Koninklijk distinctief.
Provincie: