woensdag, 30. oktober 2013 - 23:08 Update: 03-07-2014 0:49

Militairen zijn vertrouwen in politiek en defensietop helemaal kwijt

Foto van militairen in weiland | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Militairen zijn het vertrouwen in de defensietop en de politiek kwijtgeraakt. Dat blijkt woensdag uit een opiniepeiling van de Algemene Federatie van militair en burger personeel (AFMP) onder bijna duizend defensiemedewerkers.

Ook andere resultaten geven ernstig te denken. Meer dan de helft is ronduit ontevreden over Defensie als werkgever. En 70% (militairen en burgers) raadt anderen af om voor Defensie te gaan werken. De resultaten zijn vandaag door de AFMP gepresenteerd. Voorzitter Anne-Marie Snels maakt zich grote zorgen en heeft aanbevelingen: “De cijfers liegen er niet om. Het vertrouwen is fors geschaad en moét worden hersteld. De politiek moet aangeven wat ze van Defensie verwacht.”

De militaire vakbond AFMP is op Prinsjesdag gestart met een opiniepeiling onder haar leden. Daarbij kregen ook niet-leden de gelegenheid hun mening te laten horen. De AFMP laat hiermee opnieuw zien dat juist het actief dienende defensiepersoneel de minister en de politiek het beste duidelijk kan maken hoe zij denken over de bezuinigingen, hun arbeidsvreugde, hun toekomst bij Defensie en het vertrouwen in de top van Defensie en de politiek. De resultaten van deze enquête zijn veelzeggend en zorgwekkend:

Weinig vertrouwen in defensieleiding
- 49% van de respondenten heeft geen vertrouwen in de top van het eigen defensieonderdeel en 65% heeft geen vertrouwen in de top van Defensie.
- Bijna 70% is van mening dat de top niet weet wat er leeft op de werkvloer en voor bijna 90% van de respondenten geldt dat de minister van Defensie niet weet wat er op de werkvloer leeft.
- De helft van de respondenten is van mening dat zij door de bezuinigingen hun werk niet meer veilig kunnen doen.
- Meer dan 40% kwalificeert de werksfeer als (zeer) prettig, terwijl 37% het als (zeer) onprettig ervaart.
- Meer dan de helft (56,1%) is ronduit ontevreden over Defensie als werkgever.
- Slechts 21,8% verwacht over enkele jaren nog bij Defensie te werken, bijna de helft van de burgers en bijna een kwart van de militairen gaat ervan uit dat zij binnen enkele jaren ontslagen zijn. Daarnaast heeft zo’n 20% van de respondenten dit jaar naar een functie buiten Defensie gesolliciteerd.
- Bijna 70% (zowel militairen als burgers) geeft aan dat zij anderen niet zullen aanraden om voor Defensie te komen werken.

Aan de respondenten is gevraagd of zij opnieuw zouden kiezen voor Defensie als werkgever. Bijna 50% van de respondenten geeft aan dan niet meer voor Defensie als werkgever te kiezen. Slechts 25% zou dat wel doen.

Zorgen
De AFMP maakt zich ernstig zorgen over de uitkomsten van deze opiniepeiling. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels: “De resultaten liegen er niet om. Uit de uitkomsten van deze opiniepeiling spreekt urgentie, dat zou de defensieleiding ter harte moeten nemen. En dat zou óók voor politici moeten gelden. De AFMP hoopt dat die urgentie ook onderkend wordt.”